FORGOT YOUR DETAILS?

Trại chăn nuôi lạnh (xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa)

Sau đây là clip thực tế mô hình nuôi lợn trại lạnh của ông Trần Quang Trung, nuôi gia công cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam tại Đà Nẵng, chi nhánh 2. Trại xây dựng tại xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Cơ cấu đàn 2800 con. Tại thời điểm 15/02/2013 có 4 trại nhỏ, gồm 2 trại 1400 con ( gần 5 tháng tuổi) và 2 trại 1400 con (2 tháng tuổi).

 

TOP

Powered by themekiller.com